ระบบเชื่อมต่อการเติมเงิน เติมเงินมือถือออนไลน์ ด้วย TOPUP API

สำหรับผู้ที่สนใจทำเว็บไซต์บริการเติมเงินออนไลน์ของท่านเอง หรือต้องการมีระบบ เติมเงินมือถือออนไลน์ เป็นของท่านเอง หากจะพัฒนาระบบด้วยตัวเองก็การพัฒนาระบบก็มีราคาสูง และใช้เวลาในการพัฒนาเป็นเวลานาน อีกทั้งยังต้องห่วงเรื่องความปลอดภัยในการดูแลรักษาระบบและกประสิทธิภาพในการเติมเงินอยู่ตลอดเวลา เพื่อเป็นการประหยัดเงินลงทุนและเวลาในการทำระบบ คุณสามารถเข้ามาเชื่อมระบบเติมเงินออนไลน์ กับทางเราได้โดยง่ายดาย สะดวกรวดเร็วในการเชื่อมต่อ ระบบเชื่อมต่อที่มีความปลอดภัยสูงด้วย HTTPS และระบบเข้าระหัสข้อมูลที่ทางเราสร้างขึ้นเอง และการเข้ารหัสไฟล์ PHP ทำให้ระบบของเรามีความหลอดภัยสูงและทำงานได้อย่างรวดเร็ว

URL API นี้เป็น URL ที่มีใว้ให้ผู้ที่จะเขียนเชื่อมต่อระบบเหรือนักพัฒนาเขียนระบบสำหรับเชื่อมต่อและทดสอบระบบ ถึงจะเป็นแค่ URL ทดสอบแต่ก็ยังสามารถใช้งานได้จริง หากคุณทดสอบระบบผ่านเรียบร้อยแล้ว จะต้องมีการตรวจสอบข้อมูลลูกค้า ถึงจะได้ URL API จริงสำหรับใช้งาน

API V2 ของเรานี้มี URL ให้คุณได้ทำการส่งค่าไปได้โดยตรง โดยคู่มือนี้จะบอกชื่อตัวแปรที่คุณต้องทำการส่งค่าต่างๆ ไปให้ ผลการแจ้งจะออกมาในรูปของ XML

API URLhttps://api.easysoft.in.th/topup/v2.php
API URL TESThttps://api.easysoft.in.th/topup/v2test.php
POST DATA mobile ฟังชั่นการทำงาน
refill = เติมเงินมือถือ
update = ขอผลการเติมเงิน
return = ขอยกเลิกทำรายการ
username ชื่อผู้ใช้งาน
password รหัสผู้ใช้งาน
network หมายเลขเครือข่าย
1 = AIS
2 = DTAC
3 = TRUE H
4 = I-MOBILE 3GX
5 = MY by CAT
6 = AIS เติมเงินไม่เพิ่มวัน
7 = PENGOIN
number หมายเลขโทรศัพท์
cash จำนวนเงิน
users ชื่อผู้ส่ง (*)
orderid รหัสทำรายการ
* ชื่อผู้ส่งจะส่งหรือไม่ส่งก็ได้ ฟิลนี้สร้างมาเพื่อผู้ที่นำ API ไปใช้กับตู้เติมเงินแล้วต้องการแยกว่า รายการใด ทำรายการจากเครื่องใหน ยอดของแต่ละเครื่องเท่าใหร่ หากคุณไม่ส่งค่านี้ไประบบจะใช้เป็น username สามารถดูยอดของแต่ละผู้ส่งได้ที่รายงาน ยอดเติมของพนักงาน

วิธีการเติมเงิน ข้อมูล XML ที่ส่งกลับ

ตัวอย่างการส่ง
mobile=refill&username=easysoft&password=123456&network=2&number=0824491794&cash=10

function curl_sender($url,$post=NULL){
     $ch=curl_init();
     curl_setopt($ch,CURLOPT_CONNECTTIMEOUT,30);
     curl_setopt($ch,CURLOPT_USERAGENT,'API SENDER');
     curl_setopt($ch,CURLOPT_RETURNTRANSFER,true);
     curl_setopt($ch,CURLOPT_SSL_VERIFYPEER,false);
     curl_setopt($ch,CURLOPT_FOLLOWLOCATION,0);
     curl_setopt($ch,CURLOPT_COOKIEJAR,'cookie.txt');
     curl_setopt($ch,CURLOPT_COOKIEFILE,'cookie.txt');
     curl_setopt($ch,CURLOPT_HEADER,0);
     curl_setopt($ch,CURLOPT_TIMEOUT,30);
     curl_setopt($ch,CURLOPT_URL,$url);
     curl_setopt($ch,CURLOPT_POST,($post?1:0));
     curl_setopt($ch,CURLOPT_POSTFIELDS,$post);
     $data=new SimpleXMLElement(curl_exec($ch));
     curl_close($ch);
     return $data;
}

$xml=curl_sender('https://api.easysoft.in.th/topup/v2.php','mobile=refill&username=easysoft&password=123456&network=2&number=0824491794&cash=10');
if($xml->STATUS=='1'){
     echo $xml->ORDERID;
}else{
     echo $xml->DETAIL;
}

ข้อมูลถูกต้อง
<TOPUP>
     <STATUS>1</STATUS>
     <ORDERID>รหัสทำรายการ</ORDERID>
     <DISCOUNT>ส่วนลด</DISCOUNT>
</TOPUP>
ข้อมูลไม่ถูกต้อง
<TOPUP>
     <STATUS>0</STATUS>
     <DETAIL>รายละเอียดปัญหา</DETAIL>
</TOPUP>

 

ขอผลการเติมเงิน ข้อมูล XML ที่ส่งกลับ

หลังจากเติมเงิน ผลการยกเลิกอัพเดตเร็วที่สุดคือ 20 วินาที และหลังจากขอยกเลิก หากเติมไม่สำเร็จผลยกเลิกอัพเดตเร็วที่สุดคือ 1 นาที หากเติมสำเร็จผลยกเลิกเร็วที่สุดคือ 2 ถึง 24 ชั่วโมง

ตัวอย่างการส่ง
mobile=update&username=easysoft&password=123456&orderid=1234

ข้อมูลถูกต้อง

<TOPUP>
     <STATUS>1</STATUS>
     <AMOUNT>ยอดเงินคงเหลือ</AMOUNT>
     <REALAMOUNT>ยอดหัก</REALAMOUNT>
     <STATUS_REFILL>ผลการเติมสำเร็จ</STATUS_REFILL>
     <STATUS_CANCEL>ผลการยกเลิกสำเร็จ</STATUS_CANCEL>
</TOPUP>
ข้อมูลไม่ถูกต้อง
<TOPUP>
     <STATUS>0</STATUS>
     <DETAIL>รายละเอียดปัญหา</DETAIL>
</TOPUP>

 

ยกเลิกการเติมเงิน ข้อมูล XML ที่ส่งกลับ

ตัวอย่างการส่ง
mobile=return&username=easysoft&password=123456&orderid=1234

ข้อมูลถูกต้อง

<TOPUP>
     <STATUS>1</STATUS>
</TOPUP>
ข้อมูลไม่ถูกต้อง
<TOPUP>
     <STATUS>0</STATUS>
     <DETAIL>รายละเอียดปัญหา</DETAIL>
</TOPUP>

 

วิธีการสั่งซื้อบัตรเติมเงินออนไลน์ผ่าน API

API URLhttps://api.easysoft.in.th/topup/v2.php
POST DATA card ประเภทของการ์ดที่ต้องการซื้อ
truemoney = บัตรเงินสด Truemoney ราคา 50, 90, 150, 300, 500
12call = บัตรเงินสด 12Call cash card ราคา 50, 100, 300, 500
username ชื่อผู้ใช้งาน
password รหัสผู้ใช้งาน
number หมายเลขโทรศัพท์ที่จะให้ส่งรหัสบัตร
cash ราคาบัตร
orderid รหัสทำรายการ
txid เลขที่ใบเสร็จสั่งซื้อ
ref รหัสบัตรเงินสด(*)
* 12call, acash, cookiecard, winnercard เป็นข้อความเข้าทางโทรศัพท์มือถือเท่านั้น

ตัวอย่างการสั่งซื้อบัตร Truemoney
card=truemoney&username=easysoft&password=123456&number=0824491794&cash=50

function curl_sender($url,$post=NULL){
     $ch=curl_init();
     curl_setopt($ch,CURLOPT_CONNECTTIMEOUT,30);
     curl_setopt($ch,CURLOPT_USERAGENT,'API SENDER');
     curl_setopt($ch,CURLOPT_RETURNTRANSFER,true);
     curl_setopt($ch,CURLOPT_SSL_VERIFYPEER,false);
     curl_setopt($ch,CURLOPT_FOLLOWLOCATION,0);
     curl_setopt($ch,CURLOPT_COOKIEJAR,'cookie.txt');
     curl_setopt($ch,CURLOPT_COOKIEFILE,'cookie.txt');
     curl_setopt($ch,CURLOPT_HEADER,0);
     curl_setopt($ch,CURLOPT_TIMEOUT,30);
     curl_setopt($ch,CURLOPT_URL,$url);
     curl_setopt($ch,CURLOPT_POST,($post?1:0));
     curl_setopt($ch,CURLOPT_POSTFIELDS,$post);
     $data=new SimpleXMLElement(curl_exec($ch));
     curl_close($ch);
     return $data;
}

$xml=curl_sender('https://api.easysoft.in.th/topup/v2.php','card=truemoney&username=easysoft&password=123456&number=0824491794&cash=50');
if($xml->STATUS=='1'){
     echo $xml->ORDERID;
     echo $xml->TXID;
     echo $xml->REF;
}else{
     echo $xml->DETAIL;
}

 

การตรวจสอบยอดคงเหลือผ่าน API

username=easysoft&password=123456&amount=1

ข้อมูลถูกต้อง
<TOPUP>
     <STATUS>1</STATUS>
     <AMOUNT>ยอดเงินคงเหลือ</AMOUNT>
</TOPUP>
ข้อมูลไม่ถูกต้อง
<TOPUP>
     <STATUS>0</STATUS>
     <DETAIL>รายละเอียดปัญหา</DETAIL>
</TOPUP>

 

การตรวจสอบสถานะเครือข่ายผ่าน API

username=easysoft&password=123456&online=1

ข้อมูลถูกต้อง
<TOPUP>
     <STATUS>1</STATUS>
     <AIS>สถานะ AIS 0=ปิด,1=ใช้งาน</AIS>
     <DTAC>สถานะ DTAC 0=ปิด,1=ใช้งาน</DTAC>
     <TRUE>สถานะ TRUE 0=ปิด,1=ใช้งาน</TRUE>
     <IMOBILE>สถานะ IMOBILE 0=ปิด,1=ใช้งาน</IMOBILE>
     <MY>สถานะ MY 0=ปิด,1=ใช้งาน</MY>
     <AIS2>สถานะ AIS เติมเงินไม่เพิ่มวัน 0=สินค้าหมด,1=เปิดขาย</AIS2>
     <DTAC2>สถานะ DTAC เติมเงินไม่เพิ่มวัน 0=สินค้าหมด,1=เปิดขาย</DTAC2>
</TOPUP>
ข้อมูลไม่ถูกต้อง
<TOPUP>
     <STATUS>0</STATUS>
     <DETAIL>รายละเอียดปัญหา</DETAIL>
</TOPUP>