EASYSOFT & บริการซอฟต์แวร์ออนไลน์

EasySoft ผู้ให้ บริการซอฟต์แวร์ออนไลน์ บริการภายผ่านเว็บไซต์ โดยมุ่งเน้นการให้บริการสำหรับ ธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก ระบบมีความทันสมัยใช้งานง่ายและมีราคาถูก บริการซอฟต์แวร์ออนไลน์ สามรถให้บริการผู้ใช้ได้เป็นจำนวนมาก เน้นการพัฒนาโปรแกรมจากภาษาที่เป็นที่นิยมและใช้งานได้ฟรี โดยใช้เทคนิคขั้นสูงและประสบการณ์มาช่วยในการพัฒนาซอฟท์แวร์ ทำให้ระบบมีประสิทธิภาพสูง ต้นทุนในการดำเนินงานมีราคาถูก โดยข้อมูลของลูกค้าแต่ละคนจะถูกเก็บไว้ที่ศูยน์กลางคอมพิวเตอร์ที่ตั้งอยู่ในตึกการสื่อสารแห่งประเทศไทย มีระบบป้องกันความปลอดภัยสูง ระบบสำรองข้อมูล ระบบสำรองไฟฟ้า

ปัจจุบันการสื่อสารเข้ามามีบทบาทต่อการทำธุระกิจการดำเนินงานเป็นอย่างมาก เมื่อการสื่อสารถูกพัฒนาขึ้นมาจนเกิดเป็นเครือข่ายที่เรียกว่า อินเตอร์เน็ต โลกได้ถึงจุดก้าวข้ามจุดเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ อินเตอร์เน็ตได้เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันของเรามากขึ้น ปัจจุบันไม่ว่าที่ไหนก็มีอินเตอร์เน็ตเข้าไปถึงเป็นส่วนมาก และเกิดการพัฒนาเครือข่าย เราใช้อินเตอร์เน็ตเร็วขึ้น 2 เท่า ทุกๆ เฉลี่ย 1.6 ปีแต่ราคายังเท่าเดิม ซอฟต์แวร์สมัยใหม่ก็ใช้อินเตอร์เน็ตมากขึ้นเรื่อยๆ เมื่ออินเตอร์เน็ตมีการใช้งานอย่างแพร่หลาย เทคโนโลยีซอฟต์แวร์มีความทันสมัยมากขึ้น เซิฟเวอร์มีประสิทธิภาพและราคาถูกลง และมีการพัฒนาและออกแบบระบบ เมื่อทั้งหลายอย่างประกอบเข้าด้วยกัน บริการซอฟต์แวร์ออนไลน์ จึงด้กำเนิดขึ้น

โปรแกรมออนไลน์ หรือโปรแกรมที่นิยมใช้อยู่ทุกวันนี้ ส่วนใหญ่เป็นโปรแกรมที่ติดตั้งลงในเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยใช้ทรัพยากรในเครื่องนั้นๆประมวลผลและทำงาน ปัญหาที่เจอบ่อยๆ ในระบบนี้คือ ไวรัส ฮาร์ตดิสเสีย ระบบล่ม และอื่นๆ อีกมากมาย อีกทั้งระบบของโปรแกรมกลุ่มนี้ส่วนใหญ่ใช้วิธีการเก็บข้อมูลแบบ ข้อความเข้ารหัส หรือ access โดยไฟล์ประเภทนี้ตกเป็นเป้าหมายของไวรัสได้ง่าย เมื่อข้อมูลมีมากขึ้น การทำงานของโปรแกรมก็จะช้าลงเรื่อยๆ ต่างจากที่ใช้ช่วงแรกๆ มาก ถ้าเกิดข้อมูลสูญหายลูกค้าต้องเป็นผู้รับผิดชอบข้อมูลตัวเอง อีกทั้งโปรแกรมบางโปรแกรมพัฒนาผ่านมาหลายปีใช้เทคโนโลยีล่าหลังทำให้ระบบไม่ได้ประสิทธิภาพเท่าที่ควร แตกต่างจากการใช้ผ่านระบบ บริการซอฟต์แวร์ออนไลน์ ที่มีเซิฟเวอร์เป็นศูยน์กลางคอยประมวลผลและเก็บข้อมูลให้ เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้งานทำหน้าที่เชื่อมต่อกับอุปกรณ์และส่งข้อมูลไปยังเซิฟเวอร์เท่านั้น ด้วยเทคโนโลยีการจัดการระบบฐานข้อมูลและเซิฟเวอร์ที่ออกแบบมาให้ทำงาน บริการซอฟต์แวร์ออนไลน์ โดยเฉพาะ ถึงแม้จะมีข้อมูลของลูกค้ามากมาย ประสิทธิภาพและความปลอดภัยก็ยังสูงกว่าการเก็บไว้ที่เครื่องของคุณเอง อาจจะมีบางระบบที่แก้ปัญหานี้โดยการวางเซิฟเวอร์เพื่อใช้ภายในธุรกิจของคุณเอง คุณต้องมีผู้ที่จัดการและดูแลระบบให้คุณ แน่นอนระบบแบบนี้มีประสิทธิภาพเหมือนกับที่เราให้บริการ แต่ด้วยค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น จากการติดตั้งระบบเซิฟเวอร์และจ้างพนักงานเพื่อดูแลระบบให้คุณจะคุ้มค่าต่อเงินที่คุณลงทุนไปหรือไม่ บางระบบมีการติดตั้งเซิฟเวอร์หลายตัวและอุปกรณ์ต่อพ่วง เฉพาะค่าไฟฟ้าที่คุณต้องจ่ายใน 1 ปี ยังแพงกว่าค่าบริการของเราใน 1 ปีมาก ต่างจาก บริการซอฟต์แวร์ออนไลน์ โปรแกรมออนไลน์ ที่ระบบมีเฉพาะเครื่องที่ตนเองต้องทำงานเท่านั้น

บริการซอฟต์แวร์ออนไลน์ โปรแกรมออนไลน์ เป็นที่นิยมมากขณะนี้สำหรับองกรขนาดใหญ่ เช่น ธนาคาร บริษัทให้บริการรถโดยสาร ร้านค้าแฟรนไชส์ที่มีอยู่ในทุกมุมถนน และบริการอื่นๆ อีกมากมาย ทุกวันนี้ได้ใช้เป็นระบบ บริการซอฟต์แวร์ออนไลน์ โปรแกรมออนไลน์ เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการรับ-ส่งข้อมูล ส่งผลให้ธุระกิจเดินหน้าไปได้อย่างรวดเร็ว แต่ปัญหาของการ บริการซอฟต์แวร์ออนไลน์ โปรแกรมออนไลน์ มีข้อจำกัดและเงื่อนใขอยู่หลายด้าน เช่น ต้องการระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตที่มีประสิทธิภาพ การพัฒนาระบบมีราคาแพง บุคลากรในการออกแบบระบบและสร้างระบบมีน้อย ทำให้ธุระกิจขนาดกลางไม่เป็นที่นิยมในการใช้บริการ โปรแกรมออนไลน์ เท่าที่ควร ยิ่งธุระกิจขนาดเล็กลงไปถึงร้านค้ายิ่งยากนักที่จะสามารถใช้งาน บริการซอฟต์แวร์ออนไลน์ โปรแกรมออนไลน์ ที่มีราคาแพงได้ EasySoft ได้เล็งเห็นปัญหาที่จุดนี้เอง จึงได้สร้างบริการต่างๆ ราคาถูกขึ้นมาเพื่อบริการลธุระกิจขนาดเล็ก